16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

dim-mybee

16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έλεγχος αντιμικροβιακής δράσης εκχυλισμάτων Πρόπολης και επιλεγμένων αρωματικών, φαρμακευτικών φυτικών οργανισμών.

Μαμούχα Σ., Προμπονά Α.,- Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Λιάπης B. – Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μ.Τ.Σ «ΝΙΜΤΣ».

Η Πρόπολη είναι ένα από τα πολυτιμότερα προϊόντα της μέλισσας με ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Τα αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά (Α.Φ.Φ.) συνδέονται με μια μακροχρόνια λαϊκή παράδοση ενώ αναφορές για την θεραπευτική δράση τους υπάρχουν ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη. Η αντιμικροβιακή δράση της Πρόπολης και των Α.Φ.Φ. αποδίδεται στην παρουσία βιοδραστικών μορίων.

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν αρχικά η αντιμικροβιακή δράση της πρόπολης και επιλεγμένων αιθέριων ελαίων, ξεχωριστά, και έπειτα η αντιμικροβιακή δράση του συνδυασμού τους (έλεγχος συνέργειας). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν πρότυπα βακτηριακά στελέχη, επιλεγμένα αιθέρια έλαια και δείγματα Πρόπολης από μελίσσια τα οποία βρίσκονται στο Μορφοβούνι Καρδίτσας και αξιοποιούνται από την ελληνική εταιρεία Μybee. Παρατηρήθηκε αναστολή ανάπτυξης τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών κατά Gram βακτηρίων. Τα πιο δραστικά αιθέρια έλαια ήταν από τα είδη του γένους Citrus. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε συνέργεια μεταξύ πρόπολης και αιθέριου ελαίου.

SYNEDRIO-MYBEE-1-2

Παρουσίαση